1.0 VOORBEREIDINGEN VERDEDIGING PEEL

1.0 VOORBEREIDINGEN VERDEDIGING PEEL

Deze link geeft toegang tot de map VOORBEREIDINGEN VERDEDIGING PEEL (Peelbronnen 01-12-2017 en 01-01-2018) met documenten over pogingen van de Generale Staf om van de Peel een ondoordringbare verdedigingslijn te maken. Het moerassige karakter van de Peel moest zoveel als mogelijk behouden blijven. Aan Peelgemeenten en bedrijven werd gevraagd te stoppen met ontginnen. Onderwaterzettingen (inundaties) zorgden voor een grotere ontoegankelijkheid. Wegversperringen werden gepland. Onderzocht werd hoe bruggen over de Peelkanalen konden worden vernield. Het als papieren Peelbronnen 2 uitgebrachte rapport over de bruggeninventarisatie in de Peel is onderdeel van dit dossier. Het rapport is nog niet digitaal opgenomen.