8. MENSEN

Deze link geeft toegang tot de map Tweede Wereldoorlog met in de submappen informatie over:

* Gedode burgers

* Gesneuvelde Britten

* Gesneuvelde Duitsers

Elke oorlog is gruwelijk en leidt tot veel doden, zowel onder de militairen als onder de burgers. In en om de Peelregio zijn na de Tweede Wereldoorlog meerdere Britse militaire begraafplaatsen aangelegd, waar honderden, veelal jonge, soldaten rusten, die gesneuveld zijn in de slag om de Peel. Zij waren bereid hun leven te geven voor onze vrijheid. Britten willen hun gesneuvelden begraven zo dicht mogelijk bij de plaats van overlijden. Britse begraafplaatsen zijn ingericht in Mierlo, Nederweert, Overloon en Venray. Bij het jonge Peeldorp Ysselsteyn (Venray) is de indrukwekkende, grote Duitse begraafplaats ontstaan, met meer dan 30.000 graven. Het is de enige Duitse begraafplaats in Nederland. Op de algemene begraafplaatsen en kerkhoven in de Peeldorpen rusten gesneuvelde Nederlandse en Britse soldaten en gedode of gefusilleerde burgers.

Het archief van de Nederlandse Gravendienst bevat informatie over die begraafplaatsen en tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen burgers en militairen.