4. PEELONTGINNINGEN

Deze link geeft toegang tot de mappen:

* Kaart Peelontginningen 1921.

Het Nederlandse leger heeft in 1921 de stand van de gerealiseerde en toekomstige ontginningen in de Peel opgenomen. Zo kreeg het een indruk van de actuele verdedigingspotentie van het Peelmoeras.

* BEHOUD PEEL

(Peelbronnen 01-06-2017): De Generale Staf van het Nederlandse leger probeerde in de jaren dertig van de 20ste eeuw de regering te overtuigen, dat de Peel behouden moest worden. Het moeras was een natuurlijke bondgenoot in de verdediging van Nederland. Het stoppen van de lopende ontginningsprojecten en het voorkomen van ontginningen in de toekomst behoorden tot die pogingen om de Peel in natuurlijke staat te behouden. De map bevat correspondentie en kaarten.

* Rapporten ontginning Ospelse Peel 1950.

Tegelijkertijd dat gepoogd werd om van de Ospelse Peel een natuurreservaat te maken, werden door de Cultuurtechnische Dienst plannen gemaakt om delen van die Peel te ontginnen.

* Voordracht veenontginning Peel 1953.

De voordracht is van C.J. Schothorst van de Cultuurtechnische Dienst. Met tabellen en doorsneden van de bodem van Ysselsteyn, Deurne, America, Sevenum en Neerkant.

* RUILVERKAVELINGEN

Ruilverkaveling Sluis 13

(Peelbronnen 01-06-2017): Na WO II werd voor het gebied ten noordwesten van de Astense Peel, gelegen tussen Zuid-Willemsvaart en de Weerterbaan in de gemeenten Someren en Asten, een ruilverkavelingsplan gemaakt. In de jaren 50 is het uitgevoerd. Een van de onderdelen is het dempen van het in 1889 voor de turfafvoer (Mij Griendtsveen) gegraven Peelkanaal. Dat kanaal werd omgevormd tot de Jan Smitslaan. De map bevat plannen, correspondentie en kaarten over de periode 1946-1959.