3. PEELNATUUR

Deze link geeft toegang tot de mappen:

3.1 VOGELS (Peelbronnen 01-08-2016)

Met het rapport Vogels in de Groote Peel in 1962 gezien door Wim de Veen Mijnwerker Wim de Veen kwam jaren op rij en het hele jaar door op zijn fiets of brommertje vanuit Zuid-Limburg naar de Groote Peel. Zijn waarnemingen van vogels en ook andere dieren gaf hij door aan Staatsbosbeheer. Tot nu toe hebben we enkel zijn vogelrapport over 1962 in het Nationaal Archief aangetroffen.

3.2 ONTSTAAN NATUURRESERVAAT GROOTE PEEL

– (Peelbronnen 01-09-2016): Met stukken over de totstandkoming in de jaren 50 van de 20ste eeuw van staatsnatuurreservaat De Groote Peel, bestaande uit de Astense en de Ospelse Peel. In de jaren 30 van de 20ste eeuw was in Den Haag al besloten om één van de Pelen te behouden als natuurgebied. De keus viel op de Ospelse en Astense Peel. Pas in de jaren 50 kon gestart worden met de aankoop van allerlei particuliere turfveldjes in de Ospelse Peel. Er waren zoveel veldjes in particuliere handen, dat de aankoop jaren duurde. In 1957 was er officieel sprake van natuurreservaat De Groote Peel. De voormalige eigenaren van de veldjes mochten toch nog doorgaan met turfsteken. En ook in de Astense Peel konden de bedrijfsmatige verveners tot begin jaren 70 doorgaan. De stukken betreffen een deel van het dossier over de aankoop van percelen in met name de Ospelse Peel met interessante rapporten.

– (Peelbronnen 01-11-2017): dossier van de ‘De Commissie van Advies inzake de Natuurmonumenten van het Staatsbosbeheer’.

3.3 ANDERE PELEN

– (Peelbronnen 01-11-2017): Staatsbosbeheer heeft in de loop van de 20ste eeuw allerlei Peelgebieden als natuurmonument in beheer gekregen. ‘De Commissie van Advies inzake de Natuurmonumenten van het Staatsbosbeheer’ – de naam zegt het al – moest advies over de natuurwaarde uitbrengen. Commissieleden, onder wie Van Oordt en Thijsse, bezochten de gebieden en rapporteerden, soms uitvoerig. Opgenomen zijn de dossiers over:

BANEN en SARSVEN

KLOTTERPEEL

KRUISPEEL

VREDEPEEL

* DE ZOOM

– (Peelbronnen 01-06-2017): Met rapport ‘De Zoom’, in 1950 opgemaakt door de Cultuurtechnische Dienst over de bodemgesteldheid en de waterhuishoudkundige toestand van het natuurreservaat. Een van de samenstellers is C.J. Schothorst.

– (Peelbronnen 01-11-2017): dossier ‘De Zoom’ van de ‘De Commissie van Advies inzake de Natuurmonumenten van het Staatsbosbeheer’.