2.1 PEELRAPPORT 1912

2.1 PEELRAPPORT 1912 (Pb 03-04-2018)

Deze Link geeft toegang tot het RAPPORT nopens eene verkenning van de Peel en aangrenzende terreinen in de laatste helft  van de maand Augustus 1912 met (kaart)bijlagen. De verkenning is uitgevoerd door de kapiteins Forbes Wels en Fortanier in  de noordelijke en de zuidelijke Peel. Aan het rapport gaat een kritische vergelijking vooraf met een rapport dat gelijktijdig door 1ste Luitenant H. Rooseboom over de Peel is gemaakt.  Het rapport is 54 pagina’s groot met 5 bijlagen, waarvan 2 kaarten. Naast de militaire aspecten bevat het rapport gegevens over  de cultuur- en natuurhistorie van de Peel. Het rapport bevat naast anekdotes van Peelkenners veel namen van Pelen, plaatsen, bedrijven en personen. Daarom is op de 54 bladzijden van het rapport een index gemaakt. Deze is als apart bestand in de map opgenomen.