PEELBRONNEN

een digitaal archief over de Peel

PEELBRONNEN is de bronnencloud van het project Peel van Hans van de Laarschot en Ad Kersten uit Asten. Sinds januari 2014 doen zij onderzoek naar de Peel bij het Nationaal Archief te Den Haag. De hoeveelheid gegevens over de Peel in de archieven bij het NA is gigantisch. Zij stellen ze graag beschikbaar aan iedereen die daar belangstelling voor heeft of de gegevens voor wat dan ook kan gebruiken. Let bij publicatie wel op de citeerinstructie van het Nationaal Archief en verwijs ook naar Peelbronnen. Bij elke bron is de specifieke citeerinstructie genoemd.

Naast de digitale Peelbronnen zijn en worden door de onderzoekers ook Peelbronnen in papieren brochurevorm uitgegeven.

Via www.oorlog-depeel.nl is Peelbronnen te openen door bij elk onderdeel te klikken op de woorden Deze link.

De cloud zal regelmatig worden aangevuld. De eerste informatie is geplaatst op 25 mei 2016 bij gelegenheid van het symposium over de Peel-Raamstelling van het Peelnetwerk. De eerste aanvulling was op 1 juli 2016. Bij elk onderdeel is in de Bron- en citeerinstructie de datum van plaatsing aangegeven. De nieuwe aanvullingen zijn gepland (onder voorbehoud) voor elke eerste dag van een maand.

NIEUW per 1 januari 2018

1. PEEL-RAAMSTELLING / 1.0 VOORBEREIDINGEN VERDEDIGING PEEL

Het vervolg van de aanvulling op 1 december 2017 (zie hieronder). Het dossier is nu geheel in Peelbronnen opgenomen met uitzondering van het bruggenrapport.

NIEUW per 1 december 2017

1. PEEL-RAAMSTELLING / 1.0 VOORBEREIDINGEN VERDEDIGING PEEL

met documenten over pogingen van de Generale Staf om van de Peel een ondoordringbare verdedigingslijn te maken. Het moerassige karakter van de Peel moest zoveel als mogelijk behouden blijven. Aan Peelgemeenten en bedrijven werd gevraagd te stoppen met ontginnen. Onderwaterzettingen (inundaties) zorgden voor een grotere ontoegankelijkheid. Wegversperringen werden gepland. Onderzocht werd hoe bruggen over de Peelkanalen konden worden vernield. Het als papieren Peelbronnen 2 uitgebrachte rapport over de bruggeninventarisatie in de Peel is onderdeel van dit dossier. Het rapport is nog niet digitaal opgenomen. (N.B. de op 1 december 2017 opgenomen documenten vormen de eerste helft van het dossier. De scans zijn niet volledig bewerkt; dus geen optimale kwaliteit.)

5. PEELGRENZEN / Peelgrens Brabant – Overkwartier van Gelderland / Tractaat van Venlo 1716: de bijlagen 41 tot en met 46.

NIEUW per 1 november 2017

3. PEELNATUUR / 

De dossiers van de Commissie van Advies inzake Natuurmonumenten van het Staatsbosbeheer over: Banen en Sarsven / De Zoom / Klotterpeel / Kruispeel / Grootte Peel (Astense Peel en Ospelse Peel) / Vredepeel

NIEUW per 1 augustus 2017

5. PEELGRENZEN / Peelgrens Brabant – Overkwartier van Gelderland / Tractaat van Venlo 1716: de bijlagen 33 tot en met 40.

NIEUW per 1 juli 2017

1. PEEL-RAAMSTELLING / 1.5 Verslagen Duitse inval / Overige verslagen

- Dagboek van het Stafkwartier van de Territoriaal Bevelhebber in Noord-Brabant over 10-30 mei 1940

- Rapport van kolonel J.L. Schmidt over de gebeurtenissen in Noord-Brabant in de meidagen van 1940

- Rapport over de verplaatsingen van het Stafkwartier van de Peeldivisie van 10-15 mei 1940

NIEUW per 1 juni 2017

3. PEELNATUUR / De Zoom

4. PEELONTGINNINGEN:

> Behoud Peel

> Ruilverkavelingen > Ruilverkaveling Sluis 13

NIEUW per 1 mei 2017

1. PEEL-RAAMSTELLING / 1.4 Troepenindeling / Peeldatachement: Samenstelling Peeldetachement.

5. PEELGRENZEN / Peelgrens Brabant – Overkwartier van Gelderland / Tractaat van Venlo 1716: de bijlagen 23 tot en met 32.

NIEUW per 1 april 2017

1. PEEL-RAAMSTELLING / 1.4 Troepenindeling / Peeldatachement: Munitiedepots Deurne, Milheeze en Venray.

Met correspondentie en situatietekeningen van de in 1937 te bouwen munitiedepots in Milheeze, Deurne (Neerkant en bij De Halte) en Venray.

5. PEELGRENZEN / Peelgrens Brabant – Overkwartier van Gelderland / Tractaat van Venlo 1716: de bijlagen 13 tot en met 22.